Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 mei 2020

1. Tijdelijke verplaatsing zaterdagmarkt

Besluit:
Op grond van artikel 1 sub c van de Marktverordening de zaterdagmarkt met ingang van 23 mei 2020 tijdelijk - zolang de Noodverordening COVID-19 van de VNOG van kracht is - verplaatsen naar de Roelvinkstraat en omgeving Spoorstraat conform de opstelling en indeling zoals aangeduid op de bijgevoegde luchtfoto.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat  / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink