Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 12 mei 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 28 april 2020, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 1 juni 2020) van het college van B en W d.d. 6 mei 2020,  nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Vaststelling bestemmingsplan Vliertuin fase 2

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Vliertuin fase 2’;
  • het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
  • geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman