Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 10 november 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 3 november 2020, nr. 48

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland d.d. 29 oktober 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

3. 2e Raadsupdate Taskforce Economie

Besluit:
Kennisgenomen van de 2e Raadsupdate Taskforce Economie en deze toesturen aan de raads- en commissieleden.

Portefeuillehouder:H.J. Tannemaat, I.T.F. klein Gunnewiek / Behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

4. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 11 november 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Jaarverslag 2019-2020 en begroting 2020-2021 Theater De Storm

Besluit:

  • Kennis genomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk.
  • De subsidie 2019 t.b.v. Stichting Cultureel Centrum Winterswijk vastgesteld op € 530.225.
  • Kennisgenomen van de begroting 2021 van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk.
  • De Stichting Cultureel Centrum Winterswijk voor het jaar 2021 een subsidie verstrekken van € 558.147.

Portefeuillehouder:H.J. Tannemaat / Behandelend ambtenaar: R. Ansink

6. Intentieverklaring “Delen van data voor de Achterhoekmonitor”

Besluit:

  • Ingestemd met de inhoud van de intentieverklaring “Delen van data voor de‘Achterhoekmonitor: Gezondste Regio’” en daaruit voortvloeiend deze data via Initi8 ter beschikking stellen.
  • De intentieverklaring ondertekenen.
  • Wethouder E.S.F. Schepers-Janssen gemachtigd om de intentieverklaring namens de gemeente te ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink