Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 3 november 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 27 oktober 2020, nr. 46

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 oktober 2020, nr. 47

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Wijziging forfaits toeristenbelasting 2020

Besluit:
De raad voorstellen:

  • de "1e wijzigingsverordening toeristenbelasting 2020" vast te stellen;
  • € 151.000 uit het Crisis- en herstelbudget beschikbaar te stellen voor dekking van de wijzigingen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / Behandelend ambtenaar: P.Visser

4. Legesregeling zonneparken en subsidieregeling zonnevelden

Besluit:
De raad voorstellen:

  • een financiële regeling vast te stellen voor kleine zonneparken (tot 2,5 hectare, netto) waarbij de vrijstelling van de leges gerelateerd is aan de bouwkosten, met een maximum van € 20.000 per project;
  • een financiële regeling vast te stellen voor grote zonneparken (≥  2,5 hectare, netto), door per project 50% vrijstelling te verlenen op de totale legeskosten met een maximum van € 100.000 per project;
  • de huidige subsidieregeling voor zonneparken te laten vervallen;
  • de subsidieregeling voor zonnevelden bij monumenten en karakteristieke panden te handhaven;
  • de “1e Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2020” vast te stellen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

5. Benoeming nieuw lid Wmo-raad

Besluit:
De heer J. Dimmendaal met ingang van 20 oktober 2020 benoemd als nieuw lid van de Wmo-raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink