Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 10 november 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 3 november 2020, nr. 44

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 6 november) van het college van B en W d.d. 3 november 2020, nr. 45

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning vellen voor de locatie langs inrit Brinkeweg 13

Besluit:

  • Het advies van de commissie Bezwaarschriften niet overgenomen.
  • Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  • Het bestreden besluit van 26 februari 2019 onder aanvulling van de motivering in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R. Vervoort

4. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een opslagruimte Huppelseweg 4 te Winterswijk

Besluit:
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  inzake de ongegrondverklaring van het hoger beroep  tegen de door uw college verleende omgevingsvergunning  voor de bouw van een opslagruimte aan de Huppelseweg 4 te Huppel voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: F. Zuijdweg