Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 6 november 2020) d.d. 3 november 2020

1. Bijdrage 100% Winterswijkcadeaubon

Besluit:
In het kader van het Taskforce ‘crisis en herstelplan’ een subsidie van maximaal € 50.000 verleend aan de Stichting Winterswijk Marketing, handelend onder de naam 100% Winterswijk, om de waarde van de speciale 100% Winterswijk cadeaubon tijdelijk te verhogen met 20% gedurende de periode 1 november 2020 tot en met 28 februari 2021.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: G. de Vries