Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 oktober 2020

1. Erratum bij de Programmabegroting 2021-2024   

Besluit:
Het erratum bij de Programmabegroting 2021-2024 vastgesteld en deze met de Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks