Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van de burgemeester van de gemeente Winterswijk d.d. 27 oktober 2020

1. Beslissing op bezwaar n.a.v.het bezwaar van de eigenaar van het bedrijfspand aan de Dingstraat 1 te Winterswijk tegen het besluit d.d. 5 maart 2020 inhoudende het opleggen van een bestuurlijke boete

Besluit:
Het bezwaar dat door de bezwaarde is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften (gedeeltelijk) gegrond verklaard door de motivering die aan het bestreden besluit ten grondslag is gelegd aan te vullen én de hoogte van het boetebedrag aan te passen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: G. Siner