Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 13 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 6 oktober 2020, nr. 37

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk