Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 20 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 13 oktober 2020, nr. 38

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 16 oktober) van het college van B en W d.d. 13 oktober 2020, nr. 39

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 1 december) van het college van B en W d.d. 13 oktober 2020, nr. 40

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

4. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 21 oktober) van het college van B en W d.d. 13 oktober 2020, nr. 41

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

5. Ledenraadpleging VNG over arbeidsvoorwaarden 2021

Besluit:
Ingestemd met de voorgestelde arbeidsvoorwaarden in de Cao Gemeenten 2021 en dit kenbaar maken via het reactieformulier ledenraadpleging van de VNG.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Elburg, A. Sloos

6. Organisatiebesluit en functieboek

Besluit:

  • Het organisatiebesluit gemeente Winterswijk 2020 vastgesteld.
  • Het functieboek 2020 vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Elburg, A. Sloos

7. Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020

Besluit:
Voor zover het zijn bevoegdheden betreft, gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en onder intrekking van het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2016 en alle voorgaande afzonderlijk intern vastgestelde mandaten, machtigingen en volmachten, het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020 vastgesteld.
 
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: B. Ruiten

8. Aansluiting regionale cao-geschillencommissie

Besluit:
Aansluiten bij de regionale cao-geschillencommissie en de overeenkomst regionale geschillencommissie aangaan.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A. Sloos

9. Gemeentenieuws vanaf 1 januari 2021

Besluit:
Gekozen voor optie 2: Gemeentenieuws voortzetten in afgeslankte vorm.  

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: E. Pelupessy