Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 6 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 september 2020, nr. 36

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 6 april 2020 om de eigenaar van de recreatiewoning Meekertweg 8-39 twee lasten onder dwangsom op te leggen.

Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen het dwangsombesluit van 6 april 2020 niet-ontvankelijk verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk

3. Regionale Energiemonitor

Besluit:
Kennisgenomen van de ‘Rapportage regionale energiemonitor Achterhoek’.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink