Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 16 oktober) d.d. 13 oktober 2020

1. Tussenrapportage Samen aan het stuur

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de rapportage Tussenresultaten Samen aan het stuur;
  • in te stemmen met de wijze van dienstverlening;
  • in te stemmen met de basisprincipes van de organisatie en personeel van het werkleerbedrijf;
  • in te stemmen met de organisatorische aspecten, waaronder de governance (wijze van besturen), juridische organisatievorm, informatievoorziening en huisvesting.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: E. Abbink