Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 22 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 september 2020, nr. 34

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hekwerk aan de Huppelseweg 4 te Winterswijk Huppel

Besluit:

  • Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  • Het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.
  • Kennisgenomen van het feit dat de bezwarencommissie heeft afgezien van het houden van een hoorzitting.
  • De op 18 maart 2020 verleende omgevingsvergunning in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: F. Zuijdweg