Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 29 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 september 2020, nr. 34 

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Omgevingsvergunning zonnepark Masterveld

Besluit:

  • De ´Nota zienswijzen Zonneveld Masterveldweg´ vastgesteld.
  • De omgevingsvergunning ´Zonneveld Masterveldweg´ verleend overeenkomstig het plan zoals dat ter inzage heeft gelegen, een en ander vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0294.OV2006BGZONNEVMAST- VA01, met bijbehorende bestanden waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN versie 10-2010.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Vaststelling bestemmingsplan Grote Veldweg 4-6-8

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Grote Veldweg 4-6-8 ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman