Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 8 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 1 september 2020, nr. 32

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek herontwikkeling Bumerweg 9

Besluit:
Geen medewerking verleend aan het principeverzoek om 24 woningen mogelijk te maken op de locatie Bumerweg 9.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Overeenkomst grondexploitatie ontwikkeling Vredenseweg 4-6

Besluit:
Met J. Heezen Aalten Onroerend Goed B.V. de “Overeenkomst ontwikkeling Vredenseweg 4-6 te Winterswijk” sluiten.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. Roelofsen