Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 2 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 26 januari 2021, nr.4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Regionale samenwerking leerplicht

Besluit:
De intentie uitgesproken deel te willen nemen aan de regionale samenwerking leerplicht, waarbij de gemeente Winterswijk kiest voor deelname aan de bouwstenen 1 en 4.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: S. te Brake

3. Machtiging belastingdienst aan gemeenten inzake de kinderopvangtoeslagaffaire

Besluit:

  • De machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen aan de gemeente om gedupeerden te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire aanvaard.
  • De verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen ten behoeve van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde ondertekend.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen en H.J. Tannemaat  / behandelend ambtenaar: E. Abbink

4. Actualisering regionale nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

Besluit:
De regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart in concept vastgesteld en ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: T. Zomer / behandelend ambtenaar: J. van Dijk

5. Afhandeling motie Specifieke duurzame afspraken met De Woonplaats

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw