Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 2 februari 2021, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanwijzing koopzondagen 2021

Besluit:
Voor 2021 de volgende koopzondagen aangewezen::

  • op verzoek van de ABH Cityvereniging, geldend voor  het centrum en overige deel van de bebouwde kom: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 november, 12 december en 19 december;
  • voor de maanden juli en augustus 2021, geldend voor de gehele gemeente, de volgende 6 extra koopzondagen: 11 juli, 18 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus en 22 augustus;
  • op verzoek van Hovenierscentrum Wenninkhof, geldend voor het gebiedsdeel Meddo: 21 maart, 28 maart, 11 april, 18 april, 25 april, 2 mei, 9 mei, 16 mei, 5 december, 12 december en 19 december.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink

3. Beantwoording raadsvragen inzake jeugdzorg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

4. Uitvoeringsprogramma Parkeren Winterswijk 2020-2030

Besluit:
Het Uitvoeringsprogramma Parkeren Winterswijk 2020-2030 vastgesteld en daarbij gekozen voor de variant 'optimaal' exclusief laadinfra, fietsparkeren en onderzoek naar fietsparkeerbehoefte.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Stockmann

5. Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 12 februari 2021

Besluit:

  • Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de Buitengewone ALV van de VNG op 12 februari 2021 te vertegenwoordigen.
  • Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de Buitengewone ALV van de VNG gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

6. Aanvullende ondersteuning verplicht gesloten bedrijven

Besluit:

  • Een compensatie toegekend van maximaal € 540 aan ondernemers die over 2020 reclamebelasting hebben betaald.
  • Een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 750 toegekend aan bedrijven die op 2 januari 2021 verplicht dicht zaten als gevolg van de door het Rijk opgelegde coronamaatregelen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek , H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

7. Beantwoording raadsvragen over De Rikker

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman