Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 januari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 5 januari 2021, nr.1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Onderzoek Crisis- en herstelplan 2.0

Besluit:
De onderzoeksopdracht voor het uitvoeren van stap 1 en 2 van het Crisis- en herstelplan 2.0. vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink

3. Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2019-2020

Besluit:

  • Het regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2019-2020 vastgesteld.
  • De raad het regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2019-2020 ter kennisname voorleggen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. te Brake

4. 25ste Wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste wijziging);
  • het college toestemming te geven in te stemmen met de 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Terugkoppeling uitkomst enquête leefbaarheid en handhaving 2020

Besluit:
Kennisgenomen van de uitkomst van de enquête leefbaarheid en handhaving 2020.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink