Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 5 januari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 december 2020, nr. 54

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Subsidie 2020 Dierencentrum Achterhoek

Besluit:
De definitieve subsidie voor 2020 aan Dierencentrum Achterhoek vastgesteld op € 33.757.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

3. Afhandeling motie verbod op designerdrugs

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

4. Benoeming ambtenaren burgerlijke stand

Besluit:
De benoeming van mevrouw J.J. Rietmeijer en mevrouw J.B. Sikkink-te Lindert, ambtenaren van de burgerlijke stand (ABS) van de gemeente Berkelland, als onbezoldigd ABS van de gemeente Winterswijk te verlengen tot en met 31 december 2021.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J. Walvoort

5. Opdracht Museumvisie

Besluit:
Opdracht verstrekken aan Cultuur Oost om het proces te begeleiden naar een museumvisie en hiervoor budget van € 8.700 beschikbaar gesteld.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

6. Verlenging bestedingstermijn 100% Winterswijk cadeaubon

Besluit:
De bestedingstermijn van de 100% Winterswijk cadeaubon verlengd tot en met 30 april 2021.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek , H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

7. Beantwoording raadsvragen PvdA-fractie over de ondersteuning van de 'gouden krachten'

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.
 
Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek , H.J. Tannemaat, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen