Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 19 januari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 januari 2021, nr. 2

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek zonnepark Misterweg

Besluit:
Medewerking verlenen aan een zonnepark van 1,5 ha aan de Misterweg, mits aan de voorwaarde van
financiële participatie kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Vaststelling bestemmingsplan Geldereschweg 33-35-39

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Geldereschweg 33-35-39 gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman

4. Principeverzoek woningbouwplan leegstaand terrein tussen Kottenseweg 16 en 22 en bedrijfsperceel Wooldseweg 13-2 

Besluit:
Medewerking verlenen aan het woningbouwplan zoals omschreven in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Caglayan

5. Ontwikkelplan Cultuurkwartier

Besluit:
De raad voorstellen niet in te stemmen met definitief integraal Ontwikkelplan van Explorius d.d. 8 december 2020.
De ontwikkeling van het Cultuurkwartier in eigen regie oppakken en daartoe een plan van aanpak opstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J.H.R. van Luijk