Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 26 januari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 19 januari 2021, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 31 januari) van het college van B en W d.d. 19 januari 2021, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Principeverzoek herontwikkeling Bumerweg 9 en 11

Besluit:
Medewerking verleend aan het verzoek de bestemming van de locatie Bumerweg 9 en 11 te wijzigen naar wonen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman