Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 5 januari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 december 2020, nr. 51

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk