Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 31 januari) d.d. 19 januari 2021

1. Aankoop bedrijfseigendom Bartelds op terrein Dennenoord

Besluit:

  • Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, het bedrijfseigendom van de heer Bartelds op terrein Dennenoord, onder de gestelde voorwaarden, aankopen voor een totaalbedrag van € 390.000.
  • De raad voorstellen in te stemmen met de aankoop van het bedrijfseigendom van de heer Bartelds op terrein Dennenoord.
  • De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 390.000 voor:
          a) de investering in grond ad € 80.000 en de rentelasten daarvan zijnde € 3.200 per jaar te verwerken in de begroting 2022-2025.
          b) de kosten van de schadevergoeding voor de bedrijfsverplaatsing en daarbij behorende kosten ad. € 310.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: H. de Vries