Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 juli 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 13 juli 2021, nr. 29

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording zienswijzen voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

Besluit:
De zienswijzen beantwoorden conform bijgaande brieven.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

3. Subsidieverzoek Boogie Woogie voor tegemoetkoming Corona effecten

Besluit:
Een bijdrage van € 75.000 verstrekken uit het crisis- en herstelfonds.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

4. Opdracht uitwerking motie Toekomstbestendige Post

Besluit:

  • De opdracht met betrekking tot de uitwerking van de motie Toekomstbestendige Post vastgesteld.
  • De kosten van het onderzoek te verwerken in de 2e financiële prognose 2021.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M.F. Scholten