Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 13 juli 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 juni 2021, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling bestemmingsplan 'Blankersweg 1'

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Blankersweg 1' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Bartelds

3. Tenderprocedure selectie ontwikkelaar Dienstencentrum Gaxel

Besluit:

  • Trigonium Vastgoedontwikkeling als partij selecteren voor de vervolgprocedure.
  • Een samenwerkingsovereenkomst met Trigonium Vastgoedontwikkeling uitwerken.
  • De openbare selectieprocedure beëindigen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Nijland

4. Tijdelijke verkeersmaatregel Vrijheidspark

Besluit:

  • Het gedeelte van het Vrijheidspark tussen de Torenstraat en Wierengastraat afsluiten voor gemotoriseerd verkeer met een tijdelijke verkeersmaatregel.
  • Tijdens de tijdelijke verkeersmaatregel eenrichtingsverkeer instellen met uitzondering van (brom-)fietsers op het gedeelte Jeugdkerkstraat tussen de Schoolstraat en inrit oude ING.
  • Tijdens de tijdelijke verkeersmaatregel eenrichtingsverkeer instellen met uitzondering van (brom-)fietsers op het gedeelte Schoolstraat tussen de Wierengastraat en Jeugdkerkstraat
  • Tijdens de tijdelijke verkeersmaatregel een extra parkeerrouting vanaf de Groenloseweg - Haitsma Mulierweg en rotonde Peperbus aangeven in relatie tot het gedeeltelijk afsluiten van het Vrijheidspark     tijdens marktdagen en (Duitse) feestdagen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Stockmann