Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 20 juli 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 13 juli 2021, nr. 29

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek toekomstplannen camping 't Winkel, Slingeweg 20

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek van camping ’t Winkel voor uitbreiding van de camping en het realiseren van een guesthouse, onder de voorwaarde dat aan de in de nota genoemde randvoorwaarden wordt voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Beslissing op bezwaar tegen het besluit over strijdig gebruik recreatiewoning Meekertweg 8-50

Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:

  • het bezwaarschrift dat is ingediend tegen het invorderingsbesluit van 16 februari 2021 (zaaknummer 101214) ongegrond verklaard;
  • het besluit van 16 februari 2021 tot invordering van € 5.000,- aan dwangsommen wegens de onrechtmatige bewoning van de recreatiewoning Meekertweg 8-50 in stand gelaten;
  • het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk

4. Bezwaarschriften tegen het weigeren van een omgevingsvergunning vellen voor de locatie Julianastraat 3 + 5

Besluit:

  • Het advies van de commissie Bezwaarschriften overgenomen.
  • De bezwaarschriften ongegrond verklaard.
  • Het bestreden besluit van 6 april 2020 in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R. Vervoort