Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 juni 2021, nr. 24

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Schriftelijke vragen ex art. 35 RvO van het CDA over armoede en schulden

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

3. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers d.d. 17 juni 2021

Besluit:
Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda van de vergadering van het AB op 17 juni 2021, het verslag van het AB van 8 april 2021 en de programmabegroting 2022.
  
Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

4. Algemene Leden Vergadering VNG d.d. 16 juni 2021

Besluit:

  • Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de ALV van de VNG op 16 juni 2021 te vertegenwoordigen.
  • Ingestemd met de aan de ALV gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Beantwoording raadsvragen CDA over verhuizing van de Post

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Scholten

6. Schriftelijke raadsvragen D66 over stageplaatsen in coronatijd

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

7. Schriftelijke vragen D66 ex art. 35 RvO over jongeren in schulden

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

8. Rapport recreatie Bekendelle. Uitwerking Natura 2000 maatregel 5; openstellingsregels recreatie

Besluit:
Kennisgenomen van het rapport recreatie Bekendelle. Uitwerking Natura 2000 maatregel 5; openstellingsregels recreatie.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A.M. Poelmans

9. Burgerinitiatief Waliënseweg

Besluit:

  • Het wegvlak voor basisschool het Waliën in te richten als schoolzone met een kiss en ride vlak en attentiepalen.
  • Het kruisingsvlak tussen de Waliënseweg en de Schaapsweg aanpassen.
  • Daarvoor € 215.000 inzetten die u als krediet heeft aangevraagd via het raadsvoorstel bij de kadernota 2022.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: C. Elferink

10. Benoeming wethouder Frings in bestuur AGE BV

Besluit:
Wethouder Frings benoemd tot bestuurslid Agem Gemeentelijke Energie BV.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur