Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 juni 2021 burgemeestersnota

1. Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Winterswijk 2021

Besluit:

  • De 'Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet Gemeente Winterswijk' ingetrokken.
  • De 'Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Winterswijk 2021' vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Cai