Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 1 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 25 mei 2021, nr. 22

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen CDA inzake jeugdzorg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Nieuwe subsidiebeschikking Achterhoeks Energieloket B.V.

Besluit:
De huidige beschikking tot subsidieverlening voor activiteiten van de Achterhoeks Energieloket B.V. voor het jaar 2021 ingetrokken en vervangen door de nieuwe beschikking tot subsidieverlening.
 
Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: O. Markestein

4. Vaststelling subsidie Gecertificeerde Instellingen 2020

Besluit:

  • Het besluit van 12 november 2019 over de subsidiëring van de Gecertificeerde Instellingen over 2020 ingetrokken.
  • Voor Jeugdbescherming Gelderland een nieuw subsidiebedrag toegekend van € 338.419,00, dit vastgesteld en het tekort van € 33.078,33 nabetalen.
  • Voor William Schrikker Stichting een nieuw subsidiebedrag toegekend van € 192.711,88, dit vastgesteld en het tekort van € 54.902,13 nabetalen.
  • Voor Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering een nieuw subsidiebedrag toegekend van € 36.737,36, dit vastgesteld en het tekort van € 26.257,54 nabetalen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 2 juni 2021

Beslut:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

6. Beantwoording raadsvragen D66 inzake de locatiekeuze bedrijventerrein

Besluit:
De vragen beantwoorden conform de bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

7. Samenwerkingsovereenkomst Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie

Besluit:
Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink