Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 7 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 1 juni 2021, nr. 23

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen PvdA over straatintimidatie

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans