Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van de burgemeester van de gemeente Winterswijk d.d. 1 juni 2021

1. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de burgemeester van 4 december 2020, herzien bij besluit van 7 december 2020

Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester van 4 december 2020, herzien bij besluit van 7 december 2020, ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Siner