Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 15 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 juni 2021, nr. 23

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning uitbreiding woning Rozenstraat 1

Besluit:

  • Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overgenomen.
  • De bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard.
  • Afgezien van het houden van een aparte hoorzitting.
  • De omgevingsvergunning in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp

3. Woningbouw ter vervanging van het slopen van varkens- en pluimveestallen aan de Groenloseweg 104-104a

Besluit:
Medewerking verleend aan de ontwikkeling van woningbouw ter vervanging van de te slopen varkens- en pluimveestallen op basis van het voorkeursscenario, onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in de nota en de raad om instemming te vragen.
 
Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

4. Huurovereenkomst Graafschap College

Besluit:

  • Een huurovereenkomst sluiten met het Graafschap College.
  • Wethouder Schepers gemandateerd de huurovereenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland