Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 1 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 mei 2021, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling bestemmingsplan 'Groenloseweg 112'

Besluit:
De raad voorgesteld het bestemmingsplan 'Groenloseweg 112' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman

3. Principebesluit woningbouw Ratumseweg onbebouwd

Besluit:
Medewerking verleend aan het verzoek voor het mogelijk maken van zeven woningen ter plaatse van een onbebouwde kavel langs de Ratumseweg.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman

4. Principeverzoek zonnepark Veenhuisweg

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek van Solar Provider Group voor een zonnepark van 1,8 ha aan de Veenhuisweg, mits aan de voorwaarden van landschappelijke inpassing wordt voldaan.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: W. Oortman

5. Principeverzoek De Slingeweg 12,14,16

Besluit:

  • Vastgesteld dat dit verzoek voldoet aan de kaders van de Omgevingsvisie Buitengebied.
  • Medewerking verleend aan de functiewijziging naar een Gast- en Zorgboerderij inclusief de bijbehorende functies en inrichtingen op de percelen de Slingeweg 12, 14 en 16 zoals omschreven in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Caglayan