Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 22 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 juni 2021, nr. 24

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 2 juli 2021) van het college van B en W d.d. 15 juni 2021, nr. 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Investeringsplan vervanging en onderhoud sportvelden

Besluit:

  • Het meerjarenplan investeringen en onderhoud sportvelden 2022 - 2031 vastgesteld.
  • De uit het meerjarenplan voortvloeiende consequenties in de begroting 2022 – 2025 verwerken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: P. Blaauwehand