Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 7 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 mei 2021, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanvraag subsidieverlening stichting Mini Manna

Besluit:
Eenmalig subsidie verleend tot een maximum bedrag van € 56.000 aan Stichting Mini Manna voor de vestiging van een sociale hulpwinkel in Winterswijk.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

3. Principeverzoek wijzigen bestemming bedrijfswoning Oude Bocholtsebaan 13

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek de bestemming te wijzigen van de voormalige bedrijfswoning Oude Bocholtsebaan 13.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman