Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 februari 2021

1. Mandaat en beleidsregels t.b.v. leningen aan Winterswijkse ondernemers

Besluit:

  • Mandaat verleend voor het verstrekken van renteloze leningen aan Winterswijkse ondernemers.
  • De beleidsregels voor het verstrekken van renteloze leningen aan Winterswijkse ondernemers vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen