Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 23 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 16 maart 2021, nr. 12

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 maart 2021, nr. 13

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Kredietoverschrijding vervangingsinvestering WTC

Besluit:

  • Het krediet van de vervangingsinvestering WTC opgehoogd met € 135.000 (excl. BTW) vanwege een aanbestedingsnadeel.
  • De kapitaallasten van het extra krediet verwerken in de 1e financiële prognose 2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: N. Schutte

4. Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland d.d. 25 maart 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

5. Verkoopvoorwaarden kavel Boterstraat

Besluit:
Voor kavel 2 uit het plan Boterstraat de verkoopvoorwaarden aangepast zoals voorgesteld in deze nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V.J.C. Jakobs

6. Algemene Ledenvergadering coöperatie Cirkelregio de Achterhoek u.a. d.d. 24 maart 2021

Besluit:

  • Akkoord gegaan met van het inhoudelijk en financieel verslag  van coöperatie Cirkelregio de Achterhoek u.a..
  • Akkoord gegaan met het jaarplan 2021.
  • Wethouder Zomer gemandateerd om het college van B&W te vertegenwoordigen bij de vergaderingen van de Cirkelregio.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink

7. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 24 maart 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: K. Jeurink

8. Vergadering Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek op 25 maart 2021

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek op 25 maart 2021 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek