Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 5 februari 2021

1. Leningen aan Winterswijkse ondernemers als gevolg van Covid-19

Besluit:
De raad voorstellen:

  • renteloze leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers die door de gevolgen van de Covid-19 crisis getroffen zijn;
  • het verstrekken van leningen aan ondernemers vanwege de Covid-19 crisis bij wijze van grote uitzondering te benoemen tot de publieke taak van de gemeente zoals beschreven in artikel 3, lid 1 van het reasurystatuut en de genoemde ondernemers aan te merken als “goedgekeurde derde partijen”;
  • de beoordeling van de aanvragen over te laten aan drie betrokken Winterswijkers en daarmee te besluiten dat de concerncontroller, in afwijking van artikel 3, lid 1 van het Treasurystatuut, bij het verstrekken van de leningen vooraf de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij niet beoordeelt;
  • een krediet van maximaal € 500.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van de leningen ten laste van het Crisis- en herstelbudget.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek en H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Jansen