Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 2 maart 2021, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 5 maart 2021, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. 25e Wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met de 25e wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Afhandeling motie Pilot openstelling winkelcentrum Winterswijk

Besluit:
De motie afgehandeld conform bijgaande brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Aanvraag suppletieregeling explosieven ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit:
De raad voorstellen een suppletie-uitkering ten behoeve van niet ontplofte explosieven uit het Gemeentefonds aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

6. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 10 maart 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

7. Aanpak COVID-19 beleid Winterswijk

Besluit:
De raad informeren over het gevoerde COVID-19 beleid door middel van bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp

8. Resultaten evaluatie Basisregistratie ondergrond 2020

Besluit:
De ‘Verantwoordingsrapportage Basisregistratie ondergrond 2019’ vastgesteld, inclusief de voorgestelde acties.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: K.H.A. Meinderts

9. Beantwoording raadsvragen over Technieklokaal Skills

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert