Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 16 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 9 maart 2021, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek Gasthuisstraat 28

Besluit:
Medewerking verleend aan de realisatie van een 2e appartement boven de winkel, onder de voorwaarde dat aan de gestelde eisen voor het parkeren wordt voldaan.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: C. Ortelee