Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 9 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 februari 2021, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Gebruik bodycams door boa’s

Besluit:

  • Het gebruik van bodycams door de boa’s (domein 1) van de gemeente toestaan.
  • De beleidsnota ‘Bodycams boa’s gemeente Winterswijk’ vastgesteld.

 Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: E. Vernig