Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 3 mei 2021

1. Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 • kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de ODA en in te stemmen met de resultaatsbestemming van € 395.000, waarvan € 29.620 voor de gemeente Winterswijk;
 • geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de ODA.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: K. Jeurink

2. Jaarstukken 2020 en primitieve begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 van Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
Aan de raad voorstellen:

 • de jaarstukken 2020 van de SON voor kennisgeving aan te nemen;
 • op de primitieve begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van de SON geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

3. Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022 GGD NOG

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met en geen zienswijze in te dienen tegen:

 • de jaarstukken 2020 GGD NOG;
 • de (concept) Programmabegroting 2022 GGD NOG;
 • de 1e begrotingswijziging van de (concept) Programmabegroting 2022 GGD NOG.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 • de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aan te nemen;
 • in te stemmen met de Programmabegroting 2022-2025 van de Regio Achterhoek en daarbij de Regio Achterhoek te verzoeken:
        - duidelijkheid te geven over voortzetting Regio Deal na 2022, en
        - bandbreedte weerstandsratio op te nemen in plaats van een van te voren vastgesteld bedrag te
          hanteren.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur