Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 11 mei 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 20 april 2021, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aangepast plan van aanpak participatie bewoners wijkaanpak de Pas

Besluit:
Het (aangepaste) plan van aanpak voor participatie bewoners herinrichting openbare ruimte in de wijk de Pas vastgesteld.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek

3. Principeverzoek horecavoorziening Mevrouw Kuipers Rietbergplein 2

Besluit:

  • Geconstateerd dat dit verzoek past binnen het streven naar een horecavoorziening in het Vrijheidspark.
  • Medewerking verleend aan de planologische procedure voor de exploitatie van horeca-activiteiten in het Vrijheidspark op het perceel Mevrouw Kuipers Rietbergplein 2.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: W. Maris

4. Tarieven hulp bij huishouden periode 1 juli  tot en met 31 december 2021

Besluit:
Voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 nieuwe tarieven voor Hulp bij huishouden vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

5. Principeverzoek uitbreiding camping het Wieskamp

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek van camping het Wieskamp om:

  • de camping uit te breiden;
  • de beoogde uitbreiding landschappelijk in te passen door de ecologische en hydrologische situatie te verbeteren.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

6. Beslissing op bezwaar inzake WOB verzoek

Besluit:

  • Het bezwaarschrift tegen het besluit van 14 september 2020 en het gewijzigde besluit van 18 december 2020, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, ontvankelijk en deels gegrond verklaard.
  • Aan bezwaarde met de beslissing op bezwaar de extra pagina’s uit het dossier en een overzicht met de weigeringsgronden per pagina verstrekken

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J. Meyerink

7. Principeverzoek woningsplitsing Aarninkweg 2

Besluit:
Medewerking verleend aan de splitsing van de woning onder de randvoorwaarden, zoals opgenomen in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee