Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 18 mei 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 11 mei 2021, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Onderzoek financiën Sport en Bewegen Gemeente Winterswijk

Besluit:

  • Kennisgenomen van het onderzoek ‘Financiën van Sport en Bewegen Gemeente Winterswijk’.
  • Een vervolgonderzoek instellen aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. de Jong, E. Abbink

3. Vaststelling bestemmingsplan 'Boldermansweg 15'

Besluit:
De Raad voorstellen het bestemmingsplan 'Boldermansweg 15' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman

4. Vaststelling bestemmingsplan 'Schoolweg 20'

Besluit:
De Raad voorstellen het bestemmingsplan 'Schoolweg 20' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman

5. Vaststelling bestemmingsplan 'Sevink Molen'

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Sevink Molen' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman