Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 november 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 2 november 2021, nr. 42

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Verordening algemene begraafplaats

Besluit:
De raad voorstellen de nieuwe 'Beheersverordening voor de algemene begraafplaats Winterswijk 2022' vast te stellen.
De nadere regels behorende bij de nieuwe beheersverordening vastgesteld, op voorwaarde en nadat de raad het onder 1 genoemde besluit heeft genomen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink-Paumen

3. Afhandeling motie over graven Molukse KNIL-militairen

Besluit:
Een bijzondere status toegekend aan de graven van KNIL-militairen en hun echtgenotes op de algemene begraafplaats van Winterswijk en de raad hiervan in kennis stellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink-Paumen

4. Nadere regels subsidie Winterswijk 2022 en subsidieplafonds 2022

Besluit:

  • De Nadere regels subsidie Winterswijk 2022 vastgesteld.
  • Het besluit subsidieplafonds Winterswijk 2022 vastgesteld.
  • De Nadere regels subsidie Winterswijk 2021 met ingang van 01-01-2022 intrekken.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

5. Verordening sociaal domein 2022

Besluit:
De raad voorstellen de Verordening Sociaal Domein Winterswijk 2022 vast te stellen per 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van de Gewijzigde Verordening Sociaal Domein Winterswijk 2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek, R. Hartman, G. Rauwerdink, B. klein Gunnewiek, M. van Slijpe

6. Opheffing Winterswijks Energiebureau B.V.

Besluit:

  • Winterswijks Energiebureau B.V. opheffen.
  • Wethouder L.C.M. Frings hiervoor gemandateerd om te handelen namens de gemeente in haar rol als aandeelhouder.
  • B.H.A. Klein Nibbelink hiervoor gemandateerd om te handelen namens de gemeente in haar rol als Directeur-Bestuurder.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink

7. 4e Raadsupdate Taskforce Economie

Besluit:
Kennisgenomen van de 4e Raadsupdate Taskforce Economie en deze toesturen aan de raads- en commissieleden.
  
Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen