Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 16 november 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 9 november 2021, nr. 46

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Museumvisie en uitvoeringsprogramma

Besluit:
De raad voorstellen:

  • de Museumvisie vast te stellen;
  • het uitvoeringsprogramma dat voortkomt uit de Museumvisie vast te stellen.

 
Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder, E. Abbink

3. Beleidsplan onverharde wegen

Besluit:
De raad voorstellen de Zandwegen nota Winterswijk vast te stellen en te kiezen voor het scenario ‘intensiveren onderhoud’.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: W. ter Maat, R. Reijerink