Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 2 november 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 26 oktober 2021, nr. 44

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Herbenoeming leden Commissie Bezwaarschriften en ontslagverzoek voorzitter

Besluit:

  • De voorzitter, de heer H. Heijs, en leden van de Commissie Bezwaarschriften, de heer J. Koopman, de heer C. Poels en mevrouw I. Lungu-van Twisk, met ingang van 1 mei 2021 herbenoemd voor een periode van zes jaren.
  • Aan de voorzitter, de heer H. Heijs, op zijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang van een nog nader te bepalen datum, te weten de datum waarop een nieuw lid voor de Commissie Bezwaarschriften is benoemd.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A. B. Damkot