Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 oktober 2021, nr. 40

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Huisvesting Sociaal Team

Besluit:

  • Kennisgenomen van het onderzoek naar de huisvestingsvraag van het Sociaal Team.
  • Gekozen voor scenario 1: Het Sociaal Team blijft gehuisvest in de Post onder de voorwaarde dat de partijen die zijn gehuisvest in de Post gezamenlijk gaan bijdragen in de kosten voor de bemensing van de receptie en de beveiliging van de Post. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan wordt het Sociaal Team alsnog ondergebracht in het gemeentekantoor.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: M.F. Scholten