Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 oktober 2021, nr. 39

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vervanging verlichting Sport- en Turnhal Winterswijk

Besluit:

  • De verlichting van de parkeerlaag onder de Sport- en Turnhal Winterswijk vervangen.
  • De kosten voor deze vervanging ad € 80.000,- dekken uit het restantkrediet burgerinitiatief Waliënseweg en deze mutatie verwerken in de 2e financiële prognose 2021.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Reijerink

3. Verlenging Aanwijzing Stichting Lokale Omroep Winterswijk als publieke omroep voor Winterswijk

Besluit:
De gemeenteraad voorstellen het Commissariaat voor de Media in positieve zin te adviseren over de verlenging van de aanwijzing aan de Stichting Lokale Omroep Winterswijk als lokale publieke media-instelling in de gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

4. Vergadering Algemeen Bestuur ECAL d.d. 21 oktober 2021

Besluit:
Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda voor de vergadering van het AB op 21 oktober 2021 en het verslag van het AB op 17 juni 2021.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J.E. Rouvroye

5. VNG ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening medewerker 

Besluit:
Ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao voor de sociale werkvoorziening 2021- 2025.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Elburg