Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 4 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 28 september 2021, nr. 37

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Alliander versterking kapitaalstructuur

Besluit:

  • Een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander verstrekken voor een bedrag in de range van € 1.916.430 (pro-rata) tot € 2.395.538 (25% pro-rata).
  • Ter dekking van de storting een bedrag in de range van €1.916.430 (pro-rata) tot € 2.395.538 (25% pro-rata) beschikbaar stellen uit de liquide middelen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. ten Pas

3. Gewijzigde vaststelling activiteitensubsidie Stichting Yunio 2020

Besluit:
De activiteitensubsidie Stichting Yunio 2020, voor wat betreft de werkelijke kosten Rijksvaccinatieprogramma, gewijzigd vastgesteld op € 29.751.   

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld